Kullanıma Hazır Besiyeri

BioMedia Mikrobiyoloji Egitim Merkezi Mikrobiyolojik Test ve Tanı Ürünleri   

BioMedia Steril Hazır Besiyerleri | BioMedia EnvoCheck Dip Slides | Hızlı Kontaminasyon Tespit Kitleri
Petride Kullanıma Hazır Besiyerleri | Membran Filtrasyonu Hazır Besiyerleri | Chromogenic Hazır Besiyerleri
BioMedia Rodac-Contact Besiyerleri | CleanFix Yüzey Hijyeni Kontrol Kitleri | BioMedia Mini Etüv Mini İnkübatör
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hava Sterilizasyonu


BioMedia Slide,BioMedia DipSlide Nedir?
Mikrobiyolojik Analizler için... Kullanılan Cihaz Ekipman, Her Türlü Zemin ve Yüzeyler,Personelin Hijyen Kontroluna ilaveten
Katı ve Sıvı tüm Numunelerin kontrolu için Özel Slide Besiyerleri ile temasının saglanmasında kullanılan ekim aparatlarıdır. 

BioMedia Slide Özellikleri
Her türlü ortamdan numune alabilecek şekilde dizayn edilmiştir.Taşınması,saklanması,kullanımı pratiktir.Kullanıcının fazla mikrobiyolojik bilgisi olması gerekmez.Kolay ve gözle görülebilir test sonuçları ile basit bir şekilde degerlendirilir.
Hijyen Kontrolu ve Hijyen Denetimlerinde HACCP ve GMP uygulamalarında vazgeçilmez bir yardımcı üründür.
BioMedia Slide larda 2 ayrı yüzey bulunur.Bu yüzeylerde aynı veya farklı farklı besiyerleri bulunabilir.Analiz yapilacak mikroorganizmalara göre bu yüzeydeki besiyerleri degişim gösterir.Bu sayede iki farklı mikroorganizma tayini yapılır.
BioMedia Slide Kutusunda 20 Adet Slide bulunur.Stabilitesi yüksektir.Normal Oda sıcaklıgında muhafaza edilir.
Kutusu üzerinde Son Kullanma Tarihi,Seri No,Kontrol Mikroorganizması,Saklama Koşulları Yazılıdır.

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide
BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

BioMedia Slide Kullanım Alanları
Gıda İmalathaneleri,Gıda Üretim Fabrikaları,Yemek Üretim Firmaları,Yemekhanaler,Lokantalar,Restorantlar
Gıda Satış Reyonları,Şarküteriler,Gıda Marketleri Peynir .Et Ve Tavuk Satışı Yapan Yerler,
Pasta ve Pastacılık Üretim Yerleri,Su Şişeleme İçme Suyu Dolum ve Tesisleri,Meşrubat Sanayii ,Soda Maden suyu Tesisleri,Toplu Yüzme Havuzları ve Kaplıcalar,Kozmetik Üretim Firmaları ve Kozmetik Ürünler Ambalalama ,İlaç Üretim Fabrikalari,Hastanelerde Polikliniklerde Veterinerler Gıda Kontrol Laboratuvarlarında,vs

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

BioMedia Slide Nasıl Kullanılır ?
HerTüpte Steril olarak hazırlanmış iki değişik veya tek tip besiyeri ortamı bulunmaktadır.
Tüpün kapagı açılırken besiyerlerine hiç temas etmemeye dikkat edilir.Kullanılacak Slide dışarı çıkarılır.
Yüzey Testi için Slide yüzeye dogru bükülerek slide yüzeye hafifçe bastırılır.Yüzeyden temas ettirmek suretiyle ilk tarafı için örnek numune alınmış olur.Ikinci diger yüzey de bulunan besiyeri içinde tekrar ayni yüzeden numune alınarak tüp içine konur Tüpün kapagı sıkıca kapatılır ve işlem tamamlanır. Sıvı Testi için Slide tüpünden çıkarılarak numune sıvının içine daldırılarak her iki yüzüde ıslanacak şekilde 5-10 saniye tutulur.Yeterli bir durumdan sonra fazla gelen sıvı damlatılır.Çift taraflı besiyeri tüpüne geri konularak işlem tamamlanır.Etiket bilgileri yazılır.Tüpler inkübatöre,etüve dik olarak istenilen ve kullanılan sıcaklık şartlarına göre konur.Bekletilir.
Sonuçlar için karşılaştırma tablosundan degerlendirmeler okunur.Kayıt tutulur.Fazla tecrübe gerektirmez kolay pratik ve kullanışlıdır.Katı, sıvı ürünlerde ,proses personel hijyeninin rutin kontrollerinde kullanılır.Sterilizasyon ve sanitasyon çalışmalarının kontrollerinde kullanılmaktadır.Analizler ; direkt ürüne batırılarak, yüzeye temas ettirilerek veya ortamda açık bırakılarak kolaylıkla yapılabilmektedir.

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

ENVO CHECK SLIDES
BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

EnvoCheck Slide….  Çevre ve Hijyen Kontrol Kitleri

PCA / ECC …….Toplam Bakteri / E.coli , Koliform

BPA / ECC……….S.aureus / E.coli , Koliform

PCA / SDA……….Toplam Bakteri / Küf Maya Kontrol

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

Water Check Slide...Su /İçme Suyunda  Kontrol Kitleri

R2A / R2A…….Heterotrophic Bakteriler İçme Suyunda

R2A / MAC……….Heterotrophic Bakteriler / Coli,Coliform

Endustrial Check Slide Endüstriyel Yaglar ve Sıvılarda

NTTC/ MAC…….Toplam bakteri / Gram Negative kontrol

NTTC / MEA……….Toplam bakteri / Maya Küf Kontrol

NTTC / RBA……….Toplam Bakteri / Maya Küf Kontrol

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

Cooling Water Check Slide..Sogutma Suyu  K. Kitleri

PCA / PCA+TTC …Toplam bakteri / Biosid Etkinligi

PCA / MAC……Toplam bakteri / Gram Negative kontrol

PCA / MEA……Toplam bakteri / Maya Küf Kontrol

BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

Karşılaştırma Tablosu…... CFU/ml
BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide
BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide
BioMedia Kullanıma Hazır Besiyerleri ENVOCHECK Slide

Toz Besiyeri Bulunur .Sorunuz

Bize Ulaşın
Telefon: 0216 4895292   Telefon: 0216 5198866    Fax:0216 4177923   
Gsm: 0542 4761177  Gsm: 0542 3634422
biofarmatik@email.com