Kullanýma Hazýr Besiyeri

BioMedia Mikrobiyoloji Egitim Merkezi Mikrobiyolojik Test ve Taný Ürünleri   

BioMedia Steril Hazýr Besiyerleri | BioMedia EnvoCheck Dip Slides | Hýzlý Kontaminasyon Tespit Kitleri
Petride Kullanýma Hazýr Besiyerleri | Membran Filtrasyonu Hazýr Besiyerleri | Chromogenic Hazýr Besiyerleri
BioMedia Rodac-Contact Besiyerleri | CleanFix Yüzey Hijyeni Kontrol Kitleri | BioMedia Mini Etüv Mini Ýnkübatör
Mikrobiyoloji Laboratuvarý Hava Sterilizasyonu

BioMedia Petride Kullanýma Hazýr Besiyerleri…...
Klinik mikrobiyolojide,su analizleri, gýda ilaç ve kozmetikte mikrobiyolojik analizlerde yogun olarak kullanýlmaktadýr.
Mikrobiyolojik olarak kullanýma hazýr besiyerleri kullanýţlýdýr.Zaman kazandýrýr.Listemiz haricinde daha çok çeţitli  besiyerleri vardýr.En çok kullanýlanlar  listelenmiţtir.Talebiniz halinde toptan ve parakende üretim yapabiliriz.
Fiyat sorabilirsiniz.

BioMedia Kullanýma Hazýr Besiyerleri  90 mm

Plate Count Agar ……………………..Toplam bakteri analizi
                               

Saboraud Dextrose Agar ……………..Küf maya analizi

DRBC Agar ……………………………...Küf maya analizi

Kromojenik E.coli / Koliform Agar…...E.coli / koliform analizi

Kromojenik E.Coli O157 Agar ………...E.coli O157 analizi

Kromojenik Salmonella Agar ………….Salmonella analizi

Kromojenik Listeria Agar………………..Listeria analizi

Baird Parker Agar …………………………S.aureus analizi

Cetrimide Agar…………………………….Pseudomonas analizi

Violet Red Bile Agar………………………..Koliform analizi

Violet Red Bile Glukoz Agar………………Koliform analizi

Clostridium Perfringens Agar …….Clostridium perfringens analizi

Bacillus Cereus Agar………………...Bacillus cereus analizi

KF - Streptococcus Agar…………….Streptokok analizi

20 adet

BioMedia Kullanýma Hazýr Besiyerleri  60 mm

30 adet

Plate Count Agar ………………………….Toplam bakteri analizi
                               

Saboraud Dextrose Agar ………………….Küf maya analizi

DRBC Agar …………………………………...Küf maya analizi

Kromojenik E.coli / Koliform Agar………...E.coli / koliform analizi

Kromojenik E.coli O157 Agar ……………...E.coli O157 analizi

Kromojenik Salmonella Agar ……………….Salmonella analizi

Kromojenik Listeria Agar……………………..Listeria analizi

Baird Parker Agar ……………………………...S.aureus analizi

Cetrimide Agar……………………...…………Pseudomonas analizi

Violet Red Bile Agar……………………………..Koliform analizi

Violet Red Bile Glukoz Agar…………………….Koliform analizi

Clostridium perfringens Agar …….Clostridium perfringens analizi

Bacillus cereus Agar………………...Bacillus cereus analizi

KF - Streptococcus Agar…………...Streptokok analizi

BioMedia Kullanýma Hazýr Zenginleţtirme Besiyerleri 

Buffered Pepton Water …………...Hazýr Besiyeri, 9 ml  28
Zenginleţtirme besiyeri  Tüpte

Buffered Pepton Water …………...Hazýr Besiyeri, 90 ml   50
Zenginleţtirme besiyeri   Ţisede

Buffered Pepton Water …………...Hazýr Besiyeri, 225 ml  30
Zenginleţtirme besiyeri   Ţisede

Fraser (Listeria) Broth …………….Hazýr Besiyeri, 9 mL 
Zenginleţtirme besiyeri  Tüpte

Fraser (Listeria) Broth ……………..Hazýr Besiyeri, 90 mL 
Zenginleţtirme besiyeri  Ţiţede


6W Ultraviyole Gözlem Lambasý.. (Coli Tayini )
16W Ultraviyole Mikrobiyolojik Gözlem Kabini..

Toz Besiyeri Bulunur .Sorunuz

Bize Ulaţýn
Telefon: 0216 4895292   Telefon: 0216 5198866    Fax:0216 4177923   
Gsm: 0542 4761177  Gsm: 0542 3634422
biofarmatik@email.com