Kullanýma Hazýr Besiyeri

BioMedia Mikrobiyoloji Egitim Merkezi Mikrobiyolojik Test ve Taný Ürünleri   

BioMedia Steril Hazýr Besiyerleri | BioMedia EnvoCheck Dip Slides | Hýzlý Kontaminasyon Tespit Kitleri
Petride Kullanýma Hazýr Besiyerleri | Membran Filtrasyonu Hazýr Besiyerleri | Chromogenic Hazýr Besiyerleri
BioMedia Rodac-Contact Besiyerleri | CleanFix Yüzey Hijyeni Kontrol Kitleri | BioMedia Mini Etüv Mini Ýnkübatör
Mikrobiyoloji Laboratuvarý Hava Sterilizasyonu

BioMedia Membran Filtrasyonunda Kullanýlan Hazýr Besiyerleri…NKS- NPS Pad lerin yerine kullanýma uygundur.
Membran Filtrasyon Metodu ile yapýlan mikrobiyolojik analizlerde, 1,0-2,0 mL temsili numune yerine çok daha büyük miktarlarda numunenin, bazen de ürünün tamamýnýn analizi yapýlabilir. Bu özellik, bize ürünün çok az sayýda mikroorganizma içermesi halinde dahi, mikroorganizma yükünü tespit edilebilme imkâný sađlar. Bilindiđi gibi, geleneksel yöntemler ile yapýlan mikrobiyolojik analizlerde üründen alýnan ve tüm ürünü temsil ettiđi varsayýlan, temsili numune (0,1-1 mL) besiyeri üzerine ekilmektedir.Membran filtrasyon uygulamalarýnda kullanýlacak kullanýma hazýr besiyerleri çeţitlidir.
Kullanýlacak besiyerleri 60 mm petride hazýrlanmýţ olup steril ţartlarda üretilmiţtir.Özel membranlarý ile birlikte kullanýlýr.

Süzme iţleminden bittikten sonra membran filtreler besiyerleri üzerine yerleţtirilerek inkübatöre konur. 37C 24/48 Saat
Hazýr Petride Kullanýlan Membran Filitre Besiyerleri Ekonomiktir.

BioMedia Membran Filtrasyonu Hazýr Besiyerleri  60 mm


Standart  Agar ……………………..Toplam bakteri analizi

Standart  Agar+ TTC ……………….Toplam bakteri analizi

Lactoso TTC Agar …………………..Toplam bakteri analizi

Caso Agar TSA  ……………………..Toplam bakteri analizi

R2A Agar ……………………………...Toplam bakteri analizi
……………………………………………………………
                             

Saboraud Dextrose Agar …………...Küf maya analizi

DRBC Agar …………………………….Küf maya analizi

Wort  Agar ……………………………...Küf maya analizi

Schaufus-Pottinger  Agar …………...Küf maya analizi

Orange Serum Agar …………………..Küf maya analizi

Malt Extract Agar ……………………...Küf maya analizi

Lysine  Agar ……………………………Yabani maya analizi
…………………………………………………………….

Endo Agar……………………………….E.coli / koliform analizi

Lactose TTC (Tergitol ) Agar …………E.coli / koliform analizi

Chromocult  Agar……………………….E.coli / koliform analizi

MacConkey Agar……………… ……….E.coli / koliform analizi
…………………………………………………………………….

Bismut Sulfit Agar ……………………..Salmonella Tespiti

Cetrimide Agar…………………………..Pseudomonas Tespiti

Mannitol Salt Agar (Chapman)………..Staphylococcus Tespiti

Baird Parker Agar ……………………… Staphylococcus Tespiti

Bile Aesculin Azide Agar ………………Enterococcus Tespiti

China Blue Lactose Agar ……………...Lactobacillus  Sayýmý

MRS Agar ………………………………...Lactobacillus  Sayýmý

Tomato Juice  Agar ……………………..Lactobacillus Tespiti

30+mb


6W Ultraviyole Gözlem Lambasý.. (Coli Tayini )
16W Ultraviyole Mikrobiyolojik Gözlem Kabini..  254 nm ve 365 nm

Toz Besiyeri Bulunur .Sorunuz

Bize Ulaţýn
Telefon: 0216 4895292   Telefon: 0216 5198866    Fax:0216 4177923   
Gsm: 0542 4761177 Gsm: 0542 3634422
biofarmatik@email.com