Kullanıma Hazır Besiyeri

BioMedia Mikrobiyoloji Egitim Merkezi Mikrobiyolojik Test ve Tanı Ürünleri   

BioMedia Steril Hazır Besiyerleri | BioMedia EnvoCheck Dip Slides | Hızlı Kontaminasyon Tespit Kitleri
Petride Kullanıma Hazır Besiyerleri | Membran Filtrasyonu Hazır Besiyerleri | Chromogenic Hazır Besiyerleri
BioMedia Rodac-Contact Besiyerleri | CleanFix Yüzey Hijyeni Kontrol Kitleri | BioMedia Mini Etüv Mini İnkübatör
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hava Sterilizasyonu

BioMedia Rodac - Contact Yüzeysel Çevre ve Personel Kontrollleri Hazır Besiyerleri…
Yüzeysel Çevre Kontrollerinde Mikrobiyolojik kontaminasyonların tespitinde çok önemlidir.Genelde Steril Alanlar da üretim yapan ilaç sektöründe yogun olarak kullanılır.Bakteriler,maya ve küflerin tayin edilmesi ve tespitinde rol alır.İzalatörlerde ve temiz odalarda kullanılmalıdır.Gıda üretim alanlarında yüzeylerden geniş ve fazla yüzeyden numune alınılmasını saglar.
Çeşitli tip kullanıma hazır besiyerleri ile kontaminasyonların tespitini saglar.   

BioMedia Rodac - Contact Hazır Besiyerleri  60 mm 
BioMedia Hazır Rodac Petrileri TSA SDA


Tyriptic Soy Agar + Neutralizing……………...Mikrobiyolojik Sayım

Tyriptic Soy Agar + Penase…………….……...Mikrobiyolojik Sayım

Tyriptic Soy Agar + Lactomotor…………… ...Mikrobiyolojik Sayım

Tyriptic Soy Agar + Neutralizing+Penase….. Mikrobiyolojik Sayım

Tyriptic Soy Agar + Neutralizing+Lactomotor.Mikrobiyolojik Sayım

30

BioMedia Rodac  Contact Kontaminasyon Tespit  Besiyerleri
BioMedia Rodac Contact Petrileri


Legionella Agar ……………….……………..Legionella spp. izolasyonu

MacConkey Agar ………………………...Gram Negatif Mikroorganizma

Cetrimide Agar ……………………………...Pseudomonas Aeruginosa

Rose Bengal Agar+CAF ……………………...Maya ve Küf  izolasyonu

Plate Count  Agar ………………………………Mikrobiyolojik izolasyon

Manitol Salt Agar …………………………..Staphylococcus  izolasyonu

BioMedia Settle Plate Aktif  ve Pasif Hava Örnekleme  90 mm 
BioMedia Rodac Contact Petrileri Penase ve  Loctomotor

20


Tyriptic Soy Agar …………….………………….Mikrobiyolojik Sayım

Tyriptic Soy Agar + Neutralizing……………….Mikrobiyolojik Sayım

Saboraud Dextrose Agar ………………………...Küf maya analizi

Saboraud Dextrose Agar+Neutralizing ………  Küf maya analizi

BioMedia Kontaminasyon Kontrolu Rodac Petrrileri

Toz Besiyeri Bulunur .Sorunuz

Bize Ulaşın
Telefon: 0216 4895292   Telefon: 0216 5198866    Fax:0216 4177923   
Gsm: 0542 4761177  Gsm: 0542 3634422
biofarmatik@email.com